2021 rok Workhouse4you sp. z o.o. zdobywa tytułu: „Najlepsi 2021” wśród Specjalistów od Doradztwa Personalnego jako jeden z najlepiej ocenianych profesjonalistów, a w 2023 roku tytuł: „Najlepsi 2023” wśród Specjalistów od outsourcingu pracowniczego

System zarządzania jakością

Workhouse4You

System zarządzania jakością

Stworzyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015 oraz wszelkimi innymi wymaganiami jakościowymi i prawnymi. Tworzymy wartość dla naszych klientów poprzez dostarczanie profesjonalnych usług, które spełniają wszystkie wymagane specyfikacje i obowiązujące normy branżowe. 


Jako firma odpowiedzialna biznesowo i społecznie zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań obowiązujących aktów prawnych. Ciągłe doskonalenia jakości jest kluczowym czynnikiem naszego rozwoju i sukcesu. Wdrażamy odpowiednie działania w celu uwzględnienia wszelkich ryzyk i możliwości związanych z  problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań naszych
interesariuszy.


Ustalamy roczne cele jakościowe na poziomie strategicznym i operacyjnym. Ewidencjonujemy informacje stanowiące obiektywne dowody naszej zgodności z wymogami Systemu Zarządzania Jakością. Kontrolujemy i nieustannie monitorujemy wszelkie realizowane zlecenia.
Indywidualny wkład każdego naszego pracownika i partnera biznesowego jest niezwykle ważny dla naszego rozwoju, w związku z czym dbamy o zapewnianie wysokiej klasy kompetencji naszego personelu i podwykonawców.


Zbudowaliśmy zasady naszej firmy w oparciu o profesjonalizm, stabilność, otwartość i
długoterminową wizję

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password